مهدی صالحی

مهدی صالحی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

من مهدی صالحی، پژوهشگر حوزه های هوش مالی و سواد مالی هستم. در حوزه فعالیت های اجرایی، بنیان گذار شرکت هوشیاران مالی و همچنین بنیان گذار استارتاپ پیک خوراکی های خونگی هستم.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
فوق العاده انگیزه بخش و آموزندست
خوداشتغالی و کسب درآمد به روش فریلنسینگ
برای آشنایی با فریسلینگ خیلی خوبه اما کلی گوییه و مسایل حین کار رو با جزییات شرح نداده ممنون
 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
وبیاد فوق العاده عالی، آموزنده و راهنمایی کننده ای بود. ممنون