مهدی ولی زاده

مهدی ولی زاده

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
خیلی خوب بود و مطالب کاربردی زیادی گفته شد
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
کلی گویی زیاده و اطلاعات کاربردی و اجرایی خوبی نمیده