فریدون باختر

فریدون باختر

دکترا

1 وب‌ياد شرکت کرده

داروساز و موسس داروخانه - علاقمند به اقصاد ومدیریت کسب و کار