ساسان رستم نژاد

ساسان رستم نژاد

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

شناخت توانایی ها
آقای مهرانی معرف تمام کسانی که در حوزه توسعه مهارت های فردی و سازمانی مطالعه میکنن هستند. خیلی خوب و شسته رفته و دسته بندی شده مطلب رو ارائه کردن
بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
ویدئوی خوبی بود از این حیث که با زبان محاوره ای و ساده بزرگترین تجارب این دهه رو این عزیزان بیان کردن
داستان سرایی سازمانی
بسیار هدفمند و شفاف بود دوره و همچنین نحوه انتقال مطلب خیلی دلچسب بود..درود بر دکتر عزیز