محمدرضا حقگویی

محمدرضا حقگویی

2 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
ممنون ، استفاده کردم از مطالب و مرور زندگی که از صفر به صد رسوندید ، شاید یکی از دلایل پیشرفت خیلی از ادم های موفق ، سختی باشه که در دوران کودکی و نوجوانی کشیدن ، احتمالا فراهم بودن همه چیز تو این دوران ، ادم رو راحت طلب کنه و انسان سخت کوشی نتونی بشی
شناخت توانایی ها
مشکل همینجاست که چگونه محیط اطراف ، محل کار و غیره رو با وجود واقعی خودت بتونی هماهنگ کنی و تطبیق بدی