علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
سلام یکی از بهترین دوره های وبیاد که تا الان تجربه کردم.