محمدصادق زارع

محمدصادق زارع

30 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
درود به شما واقعاً لذت بردم و چیزای مفیدی یاد گرفتم.... انشاالله تو زندگیم استفاده می کنم...
بیست تا سی سالگی از زبان بهروز ابراهیمی
به نظر من مهمترین دلیل موفقیت ایشون پیگیریشون بوده که خودشونم تأکید داشتند... همین جمله که گفتند «من آدم پیگیریم» شنیدنش برای من لذت بخش بود...