ho3in 1994

ho3in 1994

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
ممنون از وب یاد و وب یادی ها!
چگونه با یک سرمایه گذار صحبت کنیم؟
مرسی از وب یاد و وب یادی ها !
مبانی فن بیان
ممنون از وب یادی و همه وب یادی های عزیز !
لذت یک مصاحبه شغلی
خیلی خوبه ممنون از وب یاد و همه کسانی که یاد دهنده ان!