محمد حسین  صادق زارعی

محمد حسین صادق زارعی

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

مدیر و مشاور امنیتی شبکه

نظرات کاربر در وب یاد ها

دوره مجازی آموزش لینوکس (آزمون 101)
آموزش بر پایه منابع اصلی لینوکس با بیان فنی و شیرین استادی حرفه ای و مسلط بر اساس و هدف آموزش.