سجاد سهرابی

سجاد سهرابی

کارشناسی ارشد

8 وب‌ياد شرکت کرده

فروشنده و بازاریابی که هنوز خیلی باید یاد بگیره

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هیپنوتیزم کلامی در مذاکره
بهترین مذاکره کننده پارسی زبان در حال حاضر
دوره جامع آموزش فروش سازمانی
فروش ، فروش ، فروش ، فروش