مهدی عربلو

مهدی عربلو

دیپلم

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
مقدماتی درباره ارتباطات موثر
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
من مدیر خودم است
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
شناخت رفتار انسان
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
کار و تصمیم گیری گروهی
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
مبانی بازار مالی
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
آشنایی با مبانی حقوق در کسب و کار
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
مدیریت روابط عمومی به زبان ساده
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
روش تحقیق در شبکه های اجتماعی مجازی
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
مبانی فن بیان
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
لذت یک مصاحبه شغلی
مفید و کاربردی نکاتی بود که کمتر بهش اشاره شده بود درصورتی که بسیار تاثیر گذار
شناخت توانایی ها
فن و گفتار آموزشی و بیان راحت مطالب
آشنایی با قانون کار
فن و گفتار آموزشی و بیان راحت مطالب
مقدمه ای بر مدیریت و کنترل استرس
فن و گفتار آموزشی و بیان راحت مطالب