جوینده حقیقت

جوینده حقیقت

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
خیلی وقت بود که منتظر همچین حرفایی بودم که تکونم بده ... ساده ... کاربردی ... روان ... جهت دهنده و بیدار کننده ...درود بر آقای سمیع زاده و دست اندرکاران وب یاد