محمد  ایمان پناه

محمد ایمان پناه

کارشناسی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان مسیر موفقیت
بسیار جالب توجه بود.
زبان بدن در مذاکرات
مختصر .جالب و مفید بود فقط کاش یکم جزییات بیشتری از مباحث زبان بدن ارائه می شد.
تحلیل اقتصادی برای همه
تقریبا ساده و روان بود.
قصه بیست تا سی سالگی این سه نفر
کلیپ بسیار جالب و مفیدی بود به نظرم