آرین سلیمانی

آرین سلیمانی

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

کلاه شعبده باز ... برند شخصی
ارائه ضعیف (با تمرین حل میشود) دانش ناکافی در این حوزه دانشگاهی حرف زدن! غیر کاربردی بودن هیچ کسی از این حرفها احتمالا تبدیل به برند شخصی نشد
شناخت توانایی ها
من خودم در حوزه شناخت توانایی‌ها مطالعات زیادی داشتم. خصوصاً به همین روش، بر اساس متد موسسه گالوپ و با تکیه بر نقاط قوت. اما اشتباهات فاحشی در این ویدئوها دیدم. برای نمونه، زمینه‌هایی که ما در آنها توانا هستیم، لزوماً در دسته نقاط قوت ما قرار ندارند. چرا که نقاط قوت، باید با علاقه نیز همراه باشند و توانایی کفایت نمی‌کند. در کل قوی و عالی نبود. اما اگر فرصت دارید، ضرر هم نمیکنید
تغییر در مسیر زندگی
مثال فیل و فیلسوار یک مثال قدیمی در حوزه روانشناسی هست که البته با دلایل خاصی طراحی شده. ویژگی اصلی فیل در این ویدئوها بیان نشده. صرف نظر از این، بهتر بود یک برنامه گام‌به گام چند هفته‌ای در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گرفت. اگر هیچی در این زمینه نمیدونید خوبه، اما در غیر این صورت، مطالب خیلی خاصی نبود و با جستجوی خوب در اینترنت میشه همه رو بدست آورد