شایان پسران

شایان پسران

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت روابط عمومی به زبان ساده
بسیار مفید و کاربردی
مهندسی فروش؛ تحولی در سیستم فروش
با توجه به رایگان بودن کاملا ارزشمند بود.
هیپنوتیزم کلامی در مذاکره
تسلط کلامی مثال زدنی، زبان بدن آگاهانه، کنترل صدا و تکیه بر اصول علمی همواره در ارائه‌های استاد قمری دیده شده است. بدون شک تواناترین ارائه دهنده ای که تا به حال دیدم آقای قمری بوده است. ممنون و به امید ارائه‌هایی همچون هیپنوتیزم کلامی در وب‌یاد
زن باشیم یا مرد؟
ابزاری برای مهندسی رفتار به خصوص در سازمان‌های نقش محور امروزی