الف زندی

الف زندی

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
ممنون از زحمات دوستان و ایجاد این رسانه.
بیست تا سی سالگی از زبان بهروز ابراهیمی
خیلی خوب و عالی بود. واقعا ممنون از زحمات تیم شما.