دانا مردوخ

دانا مردوخ

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تاثیر زمان بزرگ بر آینده‌پژوهی
دوره مختصر و مفید برای آشنایی با مفاهیم آینده پژوهی
آینده‌پژوهی و مکتب هاوایی
این دوره بسیار مفید و جامع بوده و برای کسانی که به آینده پژوهی علاقه مند هستند ضروری است