الیاس بشکنی

الیاس بشکنی

4 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
مطالب خلاصه و مفید بود
چگونه استارت آپ خود را راه اندازی کنیم؟
مطالب خوب و خلاصه بیان شده است، تشکر