مریم افرا

مریم افرا

کارشناسی

3 وب‌ياد شرکت کرده

علاقه به بورس دارم و موفق میشم حتما