قباد حق محمدی

قباد حق محمدی

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

روانشناس، مدرس و موسس مرکز مشاوره شایگانه

درباره من

قباد حق محمدی کارشناس ارشد خود را در رشته روانشناسی دریافت کرده و ضمن اینکه به کار مشاوره و درمان در مرکز مشاوره شایگانه که آن را در سال 93 تاسیس نموده است، مشغول است در حوزه توسعه ظرفیت های فردی و سازمانی نیز با دانشگاه ها و سازمان ها مشغول به همکاری است. ایشان مجری آموزه هفت عادت در کشور هستند و از این میسر توسعه شایستگی های فردی و گروهی را دنبال می کنند.