تقی گودرزیان

تقی گودرزیان

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

علاقمند به مباحث آینده پژوهی