علی ورزشی

علی ورزشی

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

دوره جامع آموزش فروش سازمانی
بسیار استاد مسلطی هستن ایشون و خیلی شیوا و روان مطالب رو بیان میکنن
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
بسیار اصطلاحات دقیق و کاربردی عنوان شد در این اموزش ها