بهمن رضایت

بهمن رضایت

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با COBIT 5
جالب بود ممنون عالی بودددددددددد