فاطمه قربانی

فاطمه قربانی

کارشناسی

2 وب‌ياد شرکت کرده

من علاقه مند به مباحث توسعه فردی هستم