سهیل قهرمانی

سهیل قهرمانی

82 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

نگرش قطعه گمشده پازل یادگیری در ایران
دکتر بهروز اقبالی حرف نداره
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
بیش از حد مختصر بود و نصف حالت کوتاهترین زمان ممکنه برای اینکه کاربردی باشه واقعا بود!