میلاد فلاحی

میلاد فلاحی

کاردانی

3 وب‌ياد شرکت کرده

زمینه های فعالیت:نظارت ساختمان/کنترل پروژه/بازسازی ساختمان