احسان مهرعلیها

احسان مهرعلیها

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

مدرس سخنرانی و فن بیان.رشته تحصیلی جامعه شناسی