محمد جواد کرباسی

محمد جواد کرباسی

2 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
یکی ازبهترین اتفاقات زندگی من آشنایی با استاد درگی و شرکت درکلاسها و سمینارهای ایشونه به عنوان کسی که از،نزدیک شاگردی ایشون رو کردم واقعا عالم عامل عاشق هستند صحبتهایی که میکنند از،کف بازار و با تجربه و اصطلاحا پخته است و متناسب با بازار روز ایران است