میثم زرگرپور

میثم زرگرپور

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

استارت آکادمی، یک دوره‌ی آموزشی ویژه‌ی کسب و کارهای نوپاست که زیر نظر وزارت علوم برگزار می‌شود.