محمد حسین

محمد حسین

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معجزه زبان بدن؛ اشارات، مفاهیم و کاربردها
خوب بود استاد متشکر ای کاش در مورد کشف زبان دروغ بیشتر کلیپ داشتین