Behzad Mousavi

Behzad Mousavi

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

متخصص حرفه ای
جدا از کاستی ها و ضعف های ارائه ، این دوره فقط در مورد بدیهیات و مفاهیم و توضیح ماهیت ها و عناوین کلماتی از جمله تخصص و دانش و مهارت و ... بود !! این مطالب تئوری در هزار کتاب و کلاس آکادمیک دیگر هم قابل دسترس بوده و هست . مولف این دوره هیچ چیز از تجربیات ، راه های رفته و نرفته و اشتباهات خود بیان نکرد . این دوره اصلا کاربردی نبود و واقعا هیچ مثال ملموسی نداشت ( به جز مثالی که در مورد ژاوی و جابز و ... زده شد و یک طرح سوال قوی بود )و فقط تئوری و کلی گویی بود .