محمد جولان پور

محمد جولان پور

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

مدیرفروش،بازاریابی وتحقیقات بازار.دارای سابقه مدیریت فروش.مدیرشعب شرکت پخش