افشین کیانی

افشین کیانی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
مطالب لازم گفته شد ولی جذابیتی با داشتن کمی خلاقیت و ارائه مطالب خلاقانه تر در آن دیده نمی شود