شهنام محمدنظر

شهنام محمدنظر

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
خیلی خوب بود کلش ذرمورد نرم افزارها و... مهم این مقوله هم در بخشی توضیح داده می شد
مبانی فن بیان
دوره مفید و کاربردی می باشد