مهدی مرتضوی

مهدی مرتضوی

کارشناسی

4 وب‌ياد شرکت کرده

طراح UI/UX اپلیکیشن موبایل

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
هرچقدر بگم عالی بود کم گفتم! تا ویدئو ها رو نبینید باور نمیکنید.