مهدی مهرزادی

مهدی مهرزادی

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

شرکت بازرگانی در چین / توزیع و تولید زیورآلات در ایران