فرشته آرامش

فرشته آرامش

کارشناسی ارشد

27 وب‌ياد شرکت کرده

یکی که میخواد به آرزوهاش برسه :)

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان حسین توحیدی
عالییییی و پرانرژی بودند پر از ایده های خوب و انگیزه برای رشد و پیشرفت