یعثوب آقازاده

یعثوب آقازاده

کاردانی

1 وب‌ياد شرکت کرده

عاشق مطالعه. کار تیمی. ارائه راهکار و توسعه فردی هستم