امین فدایی

امین فدایی

1 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه با یک سرمایه گذار صحبت کنیم؟
نمیدونم چرا نظرم انگار ثبت نشد! با یه ارائه خیلی خوب طرف بودیم که مدرس، کاملا میدونست داره چی کار میکنه و منم چیزهای خیلی خوبی واقعا یاد گرفتم. و خیلی خوشحالم که با شناسا آشنا شدم و این سازمان فوق العاده رو شناختم. امیدوارم روزی برسه که بتونم بخشی از این سازمان، باشم. پیروز و شاد و موفق باشین.