محمدرضا شامل

محمدرضا شامل

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش تحلیل بازار سرمایه(تحلیل تکنیکال و بنیادی همزمان)
مورد خاصی آموزش داده نشد. مطالب که گفته شد در تمام وبسایت ها و وبلاگ ها قابل مشاهده و مطالعه بود.