سهراب پورخلیلی

سهراب پورخلیلی

کارشناسی ارشد

13 وب‌ياد شرکت کرده

کارآفرین در حوزه تکنولوژی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

قصه بیست تا سی سالگی این سه نفر
بحث جذابی بود اما بهتر بود با هر یک از میهمانان جلسه مجزایی برگزار می شد.
بیست تا سی سالگی از زبان محمدرضا محسنی
سخنرانی بسیار خوب و انگیزشی بود. فقط از مجری محترم خواهش می کنم مرتب وسط حرف زدن میهمانش در حال حرف زدن و اظهار نظر نباشه.