صبا شعبانی

صبا شعبانی

کارشناسی ارشد

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
خیلی خوب بود ممنون ، دیدگاه خوبی میداد
لذت یک مصاحبه شغلی
اطلاعات بسیار مفیدی بود و خیلی خوب دسته بندی شده بود
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
خیلی خوب بود ،عالی بود.مطالب با نظم و دسته بندی شده و با سرعت بسیار خوبی بیان شدند. عالی بود واقعا