مصطفی کریمیان مقدم

مصطفی کریمیان مقدم

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
بسیار عالی بود.مختصر و مفید.
بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
حرف های ساده اما معقول و کاربردی
اصول خوشبختی؛ چشم‌انداز فلسفی
زندگی بدون اندیشه معنا ندارد