نائف رسپنا

نائف رسپنا

کارشناسی

11 وب‌ياد شرکت کرده

نائف رسپنا هستم محقق و مشاور برندینگ ...وبسایت: naefbrand.com

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

ساخت برند شخصی اصیل
بیشنر در رابطه با بهبود فردی صحبت کردند تا پرسنال برندینگ ولی درکل خوب بود