مهرداد اندی

مهرداد اندی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
ممنون بسیار عالی بود اما به نظر من بهتر بود کمی در مورد سنجش استراتژی هم صحبت می شد . با تشکر
آشنایی با COBIT 5
بسیار مفید و آموزنده بود . با تشکر