شهرام همتی

شهرام همتی

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

ساده , صمیمی , کوشا و عاشق موفقیت