ساناو شاهو

ساناو شاهو

دیپلم

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

اصول خوشبختی؛ چشم‌انداز فلسفی
چون هر توضیحی را با فلسفه دوست دارم