مسلم رفیعی

مسلم رفیعی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زبان بدن در مذاکرات
عالی بود....بسیار کاربردی و مفید
داستان سرایی سازمانی
مطالب جدید و خوبی بود ..
چگونه با یک سرمایه گذار صحبت کنیم؟
بسیار کاربردی و با فن بیان عالی بود ..