Abdolkarim foroughi

Abdolkarim foroughi

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان محمدرضا محسنی
بسیار روشن دقیق و آموزنده بدور از هر گونه شعار آفرین و ممنونم از دب یاد که این موقعیت را فراهم نموده ااست البته برخی از مصاحبه ها هم ضعیف هست و ایکاش منسجم تر می بودند