هیدا هادی زاده

هیدا هادی زاده

دکترا

3 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
عالی بود. شفاف و واضح، با مثالهای ملموس و بیان شیوا و دلنشین.
مربی گری در  محیط کار
مطالب به خوبی دسته بندی شده بود و تکرار مناسب و به جای نکات کلیدی باعث می شد که این نکات به روشنی در ذهن مخاطب ثبت شوند. همچنین ارائه مثال عملی در انتهای بحث ایده خلاقانه ای بود که به یادگیری کمک زیادی می کرد.